Úsek fyzio - a ergoterapie

Činnost úseku řídí, organizuje a kontroluje vedoucí úseku. Pracovní tým tvoří fyzioterapeutka, ergoterapeutka a 5 pracovníků v sociálních službách, kteří zajišťují rehabilitační ošetřování a aktivizační terapeutickou činnost. 

Úsek fyzioterapie a ergoterapie se zabývá ucelenou rehabilitací ve všech jejich složkách s ohledem na cílovou skupinu klientů. Cílem je důstojný život, pocit tělesné, duševní a sociální pohody, zlepšení fyzické i psychické kondice a především spokojený klient. 

Rehabilitační ošetřování je součástí základního ošetřování v rámci ošetřovatelského procesu u klienta. Úkolem je předcházet a zamezit možným komplikacím, mezi které patří zejména imobilizační syndrom, deformity pohybového systému a kontraktury svalů a šlach. Rehabilitační ošetřovatelství zahrnuje tyto úkony:  

  - polohování
  - pasivní a aktivní cvičení 
  - dechovou gymnastiku          
  - včasnou mobilizaci      
  - nácvik soběstačnosti 

Péče o naslouchadla – klienti, kteří nedoslýchají a využívají jako kompenzační pomůcku naslouchadlo, se v případě potřeby mohou obrátit na pracovníka úseku fyzio-  a ergoterapie Davida Nohy, který se základní péčí o naslouchadla zabývá - výměna baterie, výměna některých komponent, vyčištění apod.   

 

FYZIOTERAPIE  (po kliknutí se otevře odkaz) 
ERGOTERAPIE (po kliknutí se otevře odkaz) 
Volnočasové aktivity
  (po kliknutí se otevře odkaz)