Odlehčovací služba (přechodný pobyt) 

Žádost k poskytnutí odlehčovací služby naleznete zde: Dokument ke stažení (formát .pdf)

Podmínky pro přijetí:  ​ 

Odlehčovací služba – dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. je určena pro seniory od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.   

Službu je možno poskytnout na dobu určitou,  maximálně na 3 měsíce. Kapacita jsou 2 lůžka. Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením, službu zajišťuje stejný personál a ve stejném rozsahu jako u služby pro trvalý pobyt. Pokoj je vybaven televizí.     

Zájemci o poskytování služby si mohou tiskopis žádosti stáhnout na výše uvedeném odkaze, vyzvednout na recepci Domova či požádat sociální pracovnici o zaslání poštou.   

Doporučujeme kontaktovat sociální pracovnici před podáním žádosti. Důvodem je omezený počet míst a v termínu, kdy chce zájemce službu využít, nemusí být volné lůžko. Tel. 568 858 919, 568 858 911 nebo e-mail: socialni.ddtrebic@gmail.com   

Tiskopis s povinnými přílohami (vyjádření lékaře) může zájemce zaslat poštou, elektronicky na e-mail: socialni.ddtrebic@gmail.com nebo doručit do Domova na recepci nebo soc. pracovnici.   

Po přijetí je Žádost zaevidována a posouzena Sociální komisí, která rozhodne o zařazení či nezařazení žádosti do elektronického Pořadníku a evidenci klientů, žadatelů a čekatelů. Žadatel je o zařazení či nezařazení informován písemně, zpravidla do 1 měsíce. 

Postup upravuje Směrnice pro Evidenci žadatelů o poskytování pobytové sociální služby (ke stažení - formát pdf).  

Zájemce si může se sociální pracovnicí dohodnout osobní prohlídku Domova. Sociální pracovnice poskytne zájemci veškeré informace o poskytované službě a odpoví na případné otázky týkající se sociální služby. Poskytuje také sociální poradentství pro řešení nepříznivých sociálních situací.