Odlehčovací služba (přechodný pobyt) 

Odlehčovací služba – dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. je určena pro seniory od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.   

Kapacita jsou 2 lůžka, službu je možno poskytnout na dobu určitou, maximálně na 3 měsíce.    

Zajišťujeme tyto základní činnosti: (dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách)

  - poskytnutí ubytování
  - poskytnutí stravy
  - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  - sociálně terapeutické činnosti
  - aktivizační činnosti
  - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí