Domov pro seniory (trvalý pobyt) 

Odkaz na žádost: https://www.kr-vysocina.cz/formulare/ds-305442/p1=122223  

Podmínky pro přijetí:

Služba Domov pro seniory – dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. je určena pro seniory od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.   

Zájemci o poskytování služby si mohou tiskopis žádosti stáhnout na výše uvedeném odkaze, vyzvednout na recepci Domova či požádat sociální pracovnici o zaslání poštou. U tohoto tiskopisu je povinná příloha – vyjádření lékaře, příp. odborného lékaře bez které nelze žádost přijmout a zaevidovat.   

Vyplněnou Žádost s přílohami může zájemce zaslat poštou, elektronicky na e-mail: socialni.ddtrebic@gmail.com nebo doručit do Domova na recepci nebo soc pracovnici. V tomto případě doporučujeme předem kontaktovat sociální pracovnici na tel. 568 858 919, 568 858 911 
nebo e-mailem: socialni.ddtrebic@gmail.com.

Po přijetí je Žádost zaevidována a posouzena Sociální komisí, která rozhodne o zařazení či nezařazení žádosti do elektronického Pořadníku a evidenci klientů, žadatelů a čekatelů. Žadatel je o zařazení či nezařazení informován písemně, zpravidla do 1 měsíce. 

Postup upravuje Směrnice pro Evidenci žadatelů o poskytování pobytové sociální služby (ke stažení - formát pdf).     

Zájemce si může se sociální pracovnicí dohodnout osobní prohlídku Domova. Sociální pracovnice poskytne zájemci veškeré informace o poskytované službě a odpoví na případné otázky týkající se sociální služby. Poskytuje také sociální poradentství pro řešení nepříznivých sociálních situací.   

Při nástupu je nový klient ubytován na dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením, současně lze ihned podat žádost o zapsání do Pořadníku žadatelů o jednolůžkový pokoj.