Domov pro seniory (trvalý pobyt) 

Služba Domov pro seniory – dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. je určena pro seniory od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.   

Kapacita je 193 klientů.     

Zajišťujeme tyto základní činnosti: (dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách)

  - poskytnutí ubytování
  - poskytnutí stravy
  - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  - sociálně terapeutické činnosti
  - aktivizační činnosti
  - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí