Provozní úsek

Činnost úseku řídí, organizuje a kontroluje vedoucí  úseku. Vedoucí provozního úseku zajišťuje řádný chod informačních sítí a výpočetní techniky, má na starosti komunikaci datových schránek a elektronickou spisovou službu. 
Pečuje o zvířátka v Domově (ptáčci, králíci, morčata, šneci, činčily). 

Provozní úsek tvoří pracovníci úklidu, údržby, recepce a prádelny - celkem 22 pracovníků.    

Údržbář se zabývá provozně technickými záležitostmi – provádí údržbu veškerého zařízení v Domově, drobné opravy na pokojích klientů, zajišťuje údržbu a provoz 3 služebních vozidel, revizi hasicích přístrojů, obsluhu a kontrolu plynové kotelny, manipulaci s odpady a pečuje o zahradu a areál Domova. 

Pracovnice úklidu provádí úklid společných prostor i pokojů klientů, 7 dní v týdnu.  Dále pak upravují stoly v jídelně a u bufetu, starají se o květinovou výzdobu na chodbách a balkonech. 

Prádelna – zajišťuje péči o ložní i osobní prádlo klientů a pracovní oděvy personálu (praní, sušení, žehlení, mandlování, drobné opravy) 

Pracoviště recepce plní úkoly požární ohlašovny a obsluhy elektrické požární signalizace, dohlíží na bezpečnost objektu, přebírá poštu pro klienty i zařízení, spojuje telefonické hovory, komunikuje s návštěvami apod.     

Provoz recepce je zajištěn non-stop.