Ergoterapie

„Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince, potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoliv věku, s různým typem postižení.“ 
(definice České asociace ergoterapeutů).  

Ergoterapii poskytuje ergoterapeutka s odbornou kvalifikací dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a metodicky vede 5 pracovníků, kteří navazují na její práci v rámci rehabilitačního ošetřování a volnočasových aktivit. 

Je poskytována skupinově nebo individuálně, dle přání a možností klientů, jejich zdravotního stavu a osobních zájmů a cílů. 

Terapie je prováděna v ergoterapeutické dílně, místnosti rehabilitace, klubovně, na zahradě nebo přímo na pokojích klientů. 

 Jedná se o:

  - Aktivizační program
  - Poskytnutí možnosti trávení volného času
  - Reminiscenční program
  - Smyslovou aktivizaci
  - Vybírání vhodných kompenzačních pomůcek
  - Úpravu prostředí na pokoji 
  - Nácvik a výchova k nezávislosti   


Smyslová aktivizace® podle Lore Wehner 

Koncept, který se soustředí na vnímání smysly. Je to nenásilná, přirozená komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, vůní a chutí – mohou to být důvěrně známé obrázky,  vůně bylinek, oblíbené chutě,  hmatem poznávané předměty všedního dne, známé texty písní, které vyvolávají vzpomínky, probouzí paměť a umožní verbální i neverbální komunikaci mezi pečovaným a pečujícím. Cílem je navození příjemného prožitku v danou chvíli. 

 2 pracovnice ergoterapie mají ucelené vzdělání „aktivizační praktik Smyslové aktivizace“.   

Veškerá poskytovaná terapie je zahrnuta v ceně pobytu, bez zvláštních doplatků.