Sociální úsek

Činnost sociálního úseku řídí, organizuje a kontroluje vedoucí úseku. Na úseku pracují tři sociální pracovnice, vč. vedoucí. 

Sociální pracovnice poskytují sociální poradenství, pomáhají klientům s řešením sociálně-právních otázek, při jednání s úřady. Obstarávají osobní záležitosti klientů jako je správa financí, uložení cenností, korespondence, drobné nákupy, jednání s rodinami apod. 

Vedou sociální dokumentaci, zajišťují jednání se zájemci o službu, nástup a ukončení pobytu v Domově, vedou evidenci žádostí o poskytování služby, pomáhají udržovat vazby s rodinnými příslušníky, účastní se individuálního plánování. Informují o možnostech a podmínkách života v Domově. Zájemcům poskytují komplexní sociální poradenství. 

Úsek zajišťuje také řadu společenských akcí pro klienty - besedy, návštěvy představitelů Města Třebíče, vystoupení, koncerty apod.