Úsek přímé péče

Činnost úseku řídí, organizuje a kontroluje vedoucí úseku přímé péče v úzké spolupráci s vedoucími jednotlivých oddělení. Úsek přímé péče je členěn na tři oddělení – odd. A (1.-3.p.),  odd. B (4.-5.p.) a odd. C (6.-9.p.). 

Na jednotlivých odděleních přímou péči o klienty zajišťují týmy pracovníků v sociálních službách. 

Přímá péče je koncipována tak, aby co nejvíce vycházela z jedinečné osobnosti každého klienta, jeho individuálních preferencí a možností. Přikládáme velký význam komunikaci s rodinou klienta a při plánování péče jejich podněty zohledňujeme. Každý klient má svůj individuální plán, podle kterého je nastaveno poskytování služby. 

Základ přímé péče tvoří zajištění osobní hygieny, servis a podávání stravy, péče o prádlo a lůžko. 

Samozřejmou součástí přímé péče je vhodná komunikace s klientem a jeho aktivizace – formou vyprávění a vzpomínání, chůzí či jízdou po Domově a zahradě, zpěvem, domácím mazlíčkem nebo společným tvořením. Pracovníci v sociálních službách takto uspokojují našim klientům také vyšší potřeby.