Fyzioterapie

Přímo v Domově máme pro klienty k dispozici pracoviště fyzioterapie, které je komplexně vybaveno pro fyzikální terapii (laseroterapie, magnetoterapie, elektroterapie, inhalace), balneoterapii, hydroterapii a pohybovou terapii, a to včetně špičkových zdravotnických léčebných přístrojů (např. laserová sprcha, magnet). S těmito přístroji pracuje fyzioterapeutka s odbornou kvalifikací dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. 

Na základě doporučení lékaře a po odborném vyšetření fyzioterapeutem je rozvržena rehabilitační léčba, rehabilitační ošetřovatelství, míra zátěže a jaká terapie bude u klienta prováděna. Komplexní pohybová terapie je u klientů vedena individuálně i ve skupinách. 

Při vyšetření i následné terapii jsou aplikovány poznatky a postupy na základě získané zvláštní odborné způsobilosti (Brügger - koncept, PNF - Kabat, Funkční manuální medicína, Měkké a mobilizační techniky, Škola bolesti zad, Reflexní terapie, Baňkování, Cvičení na míči u funkčních a organických poruch pohybového systému, Cvičení s terrabandem, Komplexní terapie ramene, Povrchová elektromyografie, Neinvazivní laserová terapie aj.).

Je zohledněn zdravotní stav a osobní cíle klienta, o péči je vedena dokumentace. Díky takto plošně podchycené terapii se daří ve velké míře udržet i zlepšit lokomoci, sebe obslužnost i celkovou psychosomatickou úroveň klientů. 

Veškerá poskytovaná terapie je zahrnuta v ceně pobytu, bez zvláštních doplatků.  

 

FYZIOTERAPIE  (po kliknutí se otevře odkaz) 
ERGOTERAPIE (po kliknutí se otevře odkaz) 
Volnočasové aktivity
  (po kliknutí se otevře odkaz)