Zdravotní úsek

Činnost úseku řídí, organizuje a kontroluje vedoucí zdravotního úseku (vrchní sestra). Zdravotní péče o klienty je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťována kvalifikovaným personálem – zdravotními sestrami - nepřetržitě 24 hodin denně. Péče je poskytována výhradně na základě indikace lékaře a je částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Lékařská péče je zajišťována praktickou lékařkou MUDr. Charouskovou, která ordinuje v našem zařízení jeden den v týdnu v  určených hodinách a dále dle aktuální potřeby. Respektujeme svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře. 

Dva dny v měsíci zde ordinuje odborná lékařka z psychiatrie, jedenkrát za čtvrt roku probíhá dia kontrola za dohledu diabetologa. Další odborná vyšetření jsou klientům zajištěna na specializovaných pracovištích blízké nemocnice nebo v ordinacích specialistů ve dvou poliklinikách v Třebíči. Na vyšetření jsou klienti objednáni a dle zdravotního stavu je převoz zajištěn sanitním vozem, případně i s doprovodem.