Na základě USNESESÍ VLÁDY ČR

platí 

po dobu nouzového stavu 

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Výjimky za zákazu návštěv upravuje

Usnesení vlády ČR č. 1264

(usnesení vlády č. 1264 pdf.)

 

 

 

 

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30.11.2020 č.1264 je možné připustit

 

výjimky ze zákazu návštěv v domovech pro seniory,

 

 Výjimka je možná pouze v případě, že návštěvník: 

 

1) doloží doklad o tom, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT -PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo

 

2) doloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění Covid -19 nebo

 

3) se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem - aktuálně není bohužel v našich silách testování návštěv přímo v Domově provádět  

 

Dle Usnesení vlády ČR je návštěva možná pouze za podmínky, že návštěvník používá po dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení režimových opatření. 

 

Respirátor musí mít návštěvník vlastní, Domov respirátory neposkytuje. 

 

Návštěvy bude možné realizovat po předchozím objednání na recepci - tel. č. 568 858 911.

Doba návštěvy je omezena na 30 minut. 

 

 

 

PODMÍNKY REALIZACE NÁVŠTĚV 

 

- Návštěvní doba každý den 14 - 16.30 hod

 

Max. doba návštěvy je 30 minut.

 

- Nutná rezervace návštěvy předem na tel. čísle 568 858 911

 

- Při příchodu a odchodu se hlásit na recepci 

 

Předložení dokladu o splnění podmínek  pro výjimky ze zákazu návštěv dle ného prohlášení - ke stažení zde (možné vyplnit předem) čestné prohlášení.pdf

 

- Měření teploty - při teplotě vyšší než 37°C nebo příznacích onemocnění nebude návštěva vpuštěna

 

- Návštěva u 1 klienta max. 2 osoby současně (na 2 - lůžkových pokojích může být omezeno)

 

- Řídit se provozními pokyny personálu, strpět kontrolu 

 

- Nevstupovat do kuchyněk na patrech 

 

- Důkladná desinfekce rukou  

 

- Po celou dobu návštěv mít respirátor PPF2 nebo KN95 bez výdechového ventilu přes nos a ústa 

 

- Udržovat odstup nejméně 2 m od klientů a pracovníků  (vyvarovat se bližšího kontaktu s navštíveným seniorem)

 

DĚKUJEME !!!

 

 

 

INFORMACE pro rodinné příšlušníky 

 Balíčky pro své blízké můžete nechat na recepci každý den

vždy od 14.00 - 16.00 hod. 

 

 

 

 

 ZMĚNA!!

Vycházka klienta z DOMOVA

dle Usnesení vlády ČR č.1370 (dostupné zde v pdf) ze dne 21. prosince 2020

je od 22. prosince možná 

pouze za těchto podmínek:

 

klient bude po návratu umístěn do oddělených prostor

a do 72 hodin mu bude proveden první antigenní test, který 

bude zopakován za 3 až 4 dny

 

-teprve po negativním výsledku obou testů

bude ukončeno umístění klienta do oddělených prostor

 

- v průběhu vycházky používá klient respirátor třídy FFP2 nebo KN95

 

Vycházku je nutné předem dohodnout 

 

Bližší informace sdělí ředitelka nebo vedoucí úseků

 

 

 

 

Informace pro rodiny a blízké obyvatel našeho Domova

 

 

Nadále  je možné se s klienty spojit pomocí aplikace Whats App.

 

Díky společnosti Philip Morris a.s. ve spolupráci s APSS ČR a Nadací Charty 77 a dalších partnerů, jsme obdrželi tablet skrze něj se nyní můžeme spojit s vašimi blízkými prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo počítače přes aplikaci WhatsApp.

 

Kontaktujte prosím Bc. Světlanu Čermákvou,

tel 568 858 915 nebo na e-mail :cermakova.ddtrebic@gmail. com 

 

Uvědomujeme si, že prodlužující se doba odloučení od vašich blízkých může být pro vás i naše obyvatele velmi dlouhá, je toto možnost, jak se virtuálně spojit. 

Věříme, že tento způsob zpříjemní toto nelehké období

 

Tým pracovníků Domova

 

 

 

 

!!!!!DĚKUJEME!!!!!

 

Z celého srdce děkujeme všem, kteří našemu Domovu poskytli podporu, pomoc a pomohli nám k ochraně našich obyvatel v tomto náročném období.Všechny roušky, rukavice, nanotextilie, respirátory, desinfekce, ochranné štíty a další pomůcky, které jsme dostali, jsou plně využity k péči a ochraně seniorů. Díky tomu je můžeme ochránit, pečovat o ně bezpečně a s láskou, aby se cítili co nejlépe, když nemohou být se svými blízkými ...

VELKÉ DÍKY TĚMTO DÁRCŮM 

 

 

 FIRMA PRODUCTOO s.r.o - 11 ks ochranných štítů - tisk 3D tiskárna

EMÍLIE DOLEŽALOVÁ A LENKA HOŘÁKOVÁ - ušily a darovaly 70 ks látkových roušek

MARCELA RECOVÁ - ušila a darovala 40 ks látkových roušek

E. DOLEŽALOVÁ, L. HOŘÁKOVÁ - ušili a darovali 70 kusů látkových roušek 

JAKUB NAHODIL -  zahrál všem pro dobrou náladu pod okny 

FA. MOES, P. PRŮDKOVÁ - našili a darovali 50 ks látkových roušek

p. HAJNÁ -  našila a darovala látkové roušky

Ing. LENKA MAREŠOVÁ - NOVÝ RYCHNOV - našila a darovala 100 ks látkových roušek - prostřednictvím nadačního fondu SLEVOMATU

HANA KRÁTKÁ -  našila a darovala 80 ks látkových roušek 

MARIE VAVERKOVÁ - našila a darovala 60 ks látkových roušek

FA. LA DEESSE - prodej dámského společenského oblečení, Na Jahodách, Praha - našili a darovali 20 ks látkových roušek 

FA YETTI CZ, s.r.o. - našili a darovali 40 ks látkových roušek 

ZON TŘEBÍČ + p. SKOROCKÝ -  darovali 50 ks limonád pro seniory

BLANKA KUTINOVÁ - přivezla a darovala ochranné rukavice a ochrannou nanotextilii

BYLINKÁŘSTVÍ - ALENA SLOVÁKOVÁ -  darovali různé čaje a bylinky pro naše seniory

DF PARTNER - darovali 20 l desinfekce Anti -COVID

BOHUMILA JURDOVÁ - ušila a darovala 20 ks látkových roušek

JANA SEDLÁKOVÁ - ušila a darovala 150 ks látkových roušek 

KLÁRA ŠÍPKOVÁ - ušila a darovala 30 ks látkových roušek 

ŠÁRKA HUDCOVÁ - ušila a darovala 20 ks látkových roušek 

SKAUTI TŘEBÍČ - darovali 60 ks roušek 

BEATA RAJSKÁ - darovala 60 ks roušek 

KATEŘINA KOZÁKOVÁ - darovala  50 ks roušek 

PAVLÍNA KROUPOVÁ - darovala 50 ks roušek 

JANA PROCHÁZKOVÁ + BLANKA TROJANOVÁ - darovali 60 ks roušek 

MUDr. MACKOVÁ - darovala 2 balení jednorázových roušek 

p. MUSILOVÁ - darovala 40 ks roušek 

MARIE GORKOVÁ - darovala 25ks roušek 

SDH DUKOVANY A JEJICH PARTNEŘI - vyrobili a darovali 4 ks obličejových štítů 3D

SKUPINA J&T a EPH - darovala 300 ks respirátorů 

ING. MICHAL JEŽEK -OKŘÍŠKY, p. LUBOMÍR TOMANDL -KRASONICE, ING.KAMIL STANĚK -K - SOFT TŘEBÍČ,p. NĚMEC ROMAN -TREBILIFT s.r.o. TŘEBÍČ - bezplatné dodání 30 ks ochranných štítů - tisk 3D

PHILIP MORRIS ČR a.s. , APSS ČR, NADACE CHARTY 77 za přispění MALL.CZ, VODAFONE, DENÍK BLESK v rámci projektu "TABLET OD SRDCE" darovali 2 kusy tabletů k využití pro naše seniory ke spojení se svými blízkými a k dalším aktivitám 

 

Všem těm a dalším milým, ochotným lidem , kteří nám šili roušky bez nároku na nějaký vděk a slávu patří velké DÍKY - VŠICHNI JSTE SKVĚLÍ !!!!

 

 

spolku Klubko s nití pomáhá, které podporuje převážně děti a seniory.  Klubko s nití pomáhá bylo založeno v roce 2015 paní Helenou Smrkovskou, která žije v Kamhajku u Kolína. Spolek sdružuje několik desítek žen po celé České republice. Jejich činností je háčkování a šití hraček, deček, interaktivních deček a spousty dalších ručně vyráběných výrobků.....

Dárky klubko s nití 2dárky klubko s nití 4Dárky klubko s nití