Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR

platí 

po dobu nouzového stavu 

OMEZENÍ NÁVŠTĚV

 

Omezení návštěv upravuje

Usnesení vlády ČR  č. 297- odst.4

(usnesení vlády č.297.pdf)

 

 

 

Na základě tohoto Usnesení vlády ČR je ode dne 20. 3. 2021  

 

návštěva možná pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele:

 

 

1) doloží doklad o tom, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT -PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo

 

2) doloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění Covid -19 nebo

 

3) doloží certifikát vystavený Ministerstvem zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID -19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky  onemocnění Covid 19 nebo

4) se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem - aktuálně není v našich silách testování návštěv přímo v Domově provádět.

 

Dle Usnesení vlády ČR je návštěva možná pouze za podmínky, že návštěvník používá po dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení režimových opatření. 

 

Respirátor musí mít návštěvník vlastní, Domov respirátory neposkytuje. 

 

Návštěvy bude možné realizovat po předchozím objednání na recepci - tel. č. 568 858 911.

Doba návštěvy je omezena na 30 minut. 

 

 

 

PODMÍNKY REALIZACE NÁVŠTĚV 

 

- Návštěvní doba každý den 14 - 16.30 hod

 

Max. doba návštěvy je 30 minut.

 

- Nutná rezervace návštěvy předem na tel. čísle 568 858 911

 

- Při příchodu a odchodu se hlásit na recepci 

 

Předložení dokladu o splnění podmínek  pro výjimky ze zákazu návštěv dle ného prohlášení - ke stažení zde (možné vyplnit předem) čestné prohlášení.pdf

 

- Měření teploty - při teplotě vyšší než 37°C nebo příznacích onemocnění nebude návštěva vpuštěna

 

- Návštěva u 1 klienta max. 2 osoby současně (na 2 - lůžkových pokojích může být omezeno)

 

- Řídit se provozními pokyny personálu, strpět kontrolu 

 

- Nevstupovat do kuchyněk na patrech 

 

- Důkladná desinfekce rukou  

 

- Po celou dobu návštěv mít respirátor PPF2 nebo KN95 bez výdechového ventilu přes nos a ústa 

 

- Udržovat odstup nejméně 2 m od klientů a pracovníků  (vyvarovat se bližšího kontaktu s navštíveným seniorem)

 

DĚKUJEME !!!

 

 

INFORMACE pro rodinné příšlušníky 

 Balíčky pro své blízké můžete nechat na recepci každý den

vždy od 14.00 - 16.00 hod. 

 

 

 ZMĚNA!!

Vycházka klienta od 20. 3. 2021

 

Na základě Usnesení vlády ČR č. 296 (dostupné zde v pdf)

je po dobu nouzového stavu možná vycházka klienta 

mimo areál Domova pro seniory 

za těchto podmínek:

 

1) klient bude po návratu umístěn do oddělených prostor (izolace)

a do 72 hodin mu bude proveden první antigenní test, který 

bude zopakován za 3 až 4 dny

 

-teprve po negativním výsledku obou testů

bude ukončena izolace

 

 2) Klient má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID - 19, a od aplikace 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů - nemusí po vycházce do izolace.

 

Dle vládního usnesení je klient povinen v průběhu vycházky používat respirátor nebo  obdobný prostředek. 

Vycházku je vždy nutné oznámit na recepci ! 

 

Bližší informace sdělí ředitelka nebo vedoucí úseků

 

 

 

 

Informace pro rodiny a blízké obyvatel našeho Domova

 

 

Nadále  je možné se s klienty spojit pomocí aplikace Whats App.

 

Díky společnosti Philip Morris a.s. ve spolupráci s APSS ČR a Nadací Charty 77 a dalších partnerů, jsme obdrželi tablet skrze něj se nyní můžeme spojit s vašimi blízkými prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo počítače přes aplikaci WhatsApp.

 

Kontaktujte prosím Bc. Světlanu Čermákvou,

tel 568 858 915 nebo na e-mail :cermakova.ddtrebic@gmail. com 

 

Uvědomujeme si, že prodlužující se doba odloučení od vašich blízkých může být pro vás i naše obyvatele velmi dlouhá, je toto možnost, jak se virtuálně spojit. 

Věříme, že tento způsob zpříjemní toto nelehké období

 

Tým pracovníků Domova

 

 

 

 

!!!!!DĚKUJEME!!!!!

 

Z celého srdce děkujeme všem, kteří našemu Domovu poskytli podporu, pomoc a pomohli nám k ochraně našich obyvatel v tomto náročném období.Všechny roušky, rukavice, nanotextilie, respirátory, desinfekce, ochranné štíty a další pomůcky, které jsme dostali, jsou plně využity k péči a ochraně seniorů. Díky tomu je můžeme ochránit, pečovat o ně bezpečně a s láskou, aby se cítili co nejlépe, když nemohou být se svými blízkými ...

VELKÉ DÍKY TĚMTO DÁRCŮM 

 

 

 FIRMA PRODUCTOO s.r.o - 11 ks ochranných štítů - tisk 3D tiskárna

EMÍLIE DOLEŽALOVÁ A LENKA HOŘÁKOVÁ - ušily a darovaly 70 ks látkových roušek

MARCELA RECOVÁ - ušila a darovala 40 ks látkových roušek

E. DOLEŽALOVÁ, L. HOŘÁKOVÁ - ušili a darovali 70 kusů látkových roušek 

JAKUB NAHODIL -  zahrál všem pro dobrou náladu pod okny 

FA. MOES, P. PRŮDKOVÁ - našili a darovali 50 ks látkových roušek

p. HAJNÁ -  našila a darovala látkové roušky

Ing. LENKA MAREŠOVÁ - NOVÝ RYCHNOV - našila a darovala 100 ks látkových roušek - prostřednictvím nadačního fondu SLEVOMATU

HANA KRÁTKÁ -  našila a darovala 80 ks látkových roušek 

MARIE VAVERKOVÁ - našila a darovala 60 ks látkových roušek

FA. LA DEESSE - prodej dámského společenského oblečení, Na Jahodách, Praha - našili a darovali 20 ks látkových roušek 

FA YETTI CZ, s.r.o. - našili a darovali 40 ks látkových roušek 

ZON TŘEBÍČ + p. SKOROCKÝ -  darovali 50 ks limonád pro seniory

BLANKA KUTINOVÁ - přivezla a darovala ochranné rukavice a ochrannou nanotextilii

BYLINKÁŘSTVÍ - ALENA SLOVÁKOVÁ -  darovali různé čaje a bylinky pro naše seniory

DF PARTNER - darovali 20 l desinfekce Anti -COVID

BOHUMILA JURDOVÁ - ušila a darovala 20 ks látkových roušek

JANA SEDLÁKOVÁ - ušila a darovala 150 ks látkových roušek 

KLÁRA ŠÍPKOVÁ - ušila a darovala 30 ks látkových roušek 

ŠÁRKA HUDCOVÁ - ušila a darovala 20 ks látkových roušek 

SKAUTI TŘEBÍČ - darovali 60 ks roušek 

BEATA RAJSKÁ - darovala 60 ks roušek 

KATEŘINA KOZÁKOVÁ - darovala  50 ks roušek 

PAVLÍNA KROUPOVÁ - darovala 50 ks roušek 

JANA PROCHÁZKOVÁ + BLANKA TROJANOVÁ - darovali 60 ks roušek 

MUDr. MACKOVÁ - darovala 2 balení jednorázových roušek 

p. MUSILOVÁ - darovala 40 ks roušek 

MARIE GORKOVÁ - darovala 25ks roušek 

SDH DUKOVANY A JEJICH PARTNEŘI - vyrobili a darovali 4 ks obličejových štítů 3D

SKUPINA J&T a EPH - darovala 300 ks respirátorů 

ING. MICHAL JEŽEK -OKŘÍŠKY, p. LUBOMÍR TOMANDL -KRASONICE, ING.KAMIL STANĚK -K - SOFT TŘEBÍČ,p. NĚMEC ROMAN -TREBILIFT s.r.o. TŘEBÍČ - bezplatné dodání 30 ks ochranných štítů - tisk 3D

PHILIP MORRIS ČR a.s. , APSS ČR, NADACE CHARTY 77 za přispění MALL.CZ, VODAFONE, DENÍK BLESK v rámci projektu "TABLET OD SRDCE" darovali 2 kusy tabletů k využití pro naše seniory ke spojení se svými blízkými a k dalším aktivitám 

 

Všem těm a dalším milým, ochotným lidem , kteří nám šili roušky bez nároku na nějaký vděk a slávu patří velké DÍKY - VŠICHNI JSTE SKVĚLÍ !!!!

 

 

spolku Klubko s nití pomáhá, které podporuje převážně děti a seniory.  Klubko s nití pomáhá bylo založeno v roce 2015 paní Helenou Smrkovskou, která žije v Kamhajku u Kolína. Spolek sdružuje několik desítek žen po celé České republice. Jejich činností je háčkování a šití hraček, deček, interaktivních deček a spousty dalších ručně vyráběných výrobků.....

Dárky klubko s nití 2dárky klubko s nití 4Dárky klubko s nití