O nás

Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina.

domov uvodProvoz Domova byl zahájen 2. ledna 1994 v prostorách bývalé ubytovny EDU.
Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových (dále jen Domov) je moderní bezbariérové zařízení poskytující celoroční ubytování a nepřetržitou, 24–hodinovou péči svým uživatelům.

Zařízení se nachází v městské části Nové Dvory, nedaleko autobusové zastávky. Zájemci o službu, uživatelé, rodinní příslušníci, návštěvy mohou při cestě k nám využít služeb městské hromadné dopravy, konkrétně autobusovou dopravu č. 4 a č. 5, směr Nové Dvory, s vystoupením na zastávce Míčova (cca 300m od Domova). Zařízení je vzdáleno od centra města asi 15 minut jízdy. U Domova je možno parkovat.

Celková ubytovací kapacita domova je 193 obyvatel pro trvalý pobyt a 2 místa na pro přechodný pobyt.

Naše sociální služba je určena pro seniory od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.....

Posláním Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace (dále jen Domov) je zajistit individuální péči a podporu seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy potřebují pravidelnou pomoc. Přitom vycházet z jejich přání a potřeb, motivovat je k zachování vlastní soběstačnosti, podporovat aktivní prožívání volného času a v důstojném prostředí a příjemné atmosféře umožňovat seniorům vést podobný způsob života, jaký by vedli v domácím prostředí.

 

 Naše vize: 

Poskytujeme jistotu aktivního stáří, profesionální péči a podporu individuálních potřeb našich obyvatel. Umožňujeme seniorům v důstojném prostředí a příjemné atmosféře prožít plnohodnotný život.