články v novinách:

rok 

rok 2020

rok 2019

rok 2018 

rok 2017

rok 2016

rok 2015

 rok 2014 

rok 2013